[IBEST] NUỐT TRỌN DẠNG BÀI PROCESS TRONG IELTS WRITING

Dạng bài Process trong IELTS Writing là dạng khó nhất trong writing part 1. IBEST sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về dạng bài này!

Xem kỹ biểu đồ (process diagrams)

 •  – Tìm ra điểm bắt đầu và kết thúc quy trình.
  Công việc đầu tiên cho chúng ta để làm dạng câu hỏi này là tìm ra điểm bắt đầu và kết thúc của biểu đồ. Việc này là khá dễ đối với một số biểu đồ vì chúng thể hiện rất rõ ràng, nhưng nhiều khi chúng ta sẽ gặp những biểu đồ khá rối rắm. Khi đó các em cần phải xem kỹ để tìm ra hai điểm nêu trên. Dù dễ hay khó thì chúng ta cũng phải làm vì đây là điểm then chốt cho bài viết của các em. Những thông tin này sẽ giúp các em định hình bài viết vì hiển nhiên là các em sẽ phải miêu tả quá trình trong biểu đồ từ điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc.
 • –  Các em xem các biểu đồ ví dụ sau và thử luyện tập tìm ra 2 điểm bắt đầu và kết thúc nhé.
 • Ví dụ 1:

 • Ví dụ 2:

 

 • Nào chúng ta xem đâu là điểm bắt đầu của
 • Process 1 – khách hàng trả tiền bằng credit card (item 1). Đâu là điểm kết thúc? – người bán nhận được tiền (item 7).
 • Process 2: hai điểm bắt đầu và kết thúc là quá dễ dàng để chúng ta nhận ra đó là Incoming Information và Broadcast.Nắm rõ các giai đoạn trong quy trình của Process
 • – Việc tiếp theo của chúng ta là cần phải nắm rõ quy trình hoạt động của Process. Thông thường các biểu đồ sẽ không sắp xếp tất cả mọi thứ theo một trình tự tự nhiên, do đó chúng không hề dễ nhận biết nếu các em chỉ xem thoáng qua. Để nắm rõ các em cần phải xem kỹ quy trình, từng giai đoạn một từ điểm bắt đầu đến khi kết thúc. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các em nếu xem và hiểu từng giai đoạn theo tiến trình của nó vì quy trình hoạt động của biểu đồ sẽ rõ ràng dần sau khi các em hiểu mỗi giai đoạn. Một kỹ thuật tốt giúp các em nắm rõ biểu đồ là tự trả lời những câu hỏi dạng WH cho biểu đồ.
 • Trong biểu đồ ví dụ 1 ở trên, chúng ta sẽ tìm thấy các chi tiết sau:
 • – Có 5 yếu tố liên quan trong biểu đồ (câu hỏi WHO): customer, merchant, credit card organisation, consumer’s issuing bank, merchant’s bank.
 • •    Có 7 giai đoạn trong biểu đồ (How many)
 • •     Có một vài mũi tên chỉ 2 hướng – cần hiểu kỹ những điểm này và giải thích (What happen)
 • Ở biểu đồ thứ 2, chúng ta thấy nó khá dễ hơn so với biểu đồ thứ 1
 • •     Có 4 giai đoạn của biểu đồ (How many)
 • •     Có 10 yếu tố tham gia vào quy trình (Who)Cấu trúc ý cho bài viết process
 • Sau khi đã hiểu rõ được các quá trình trong Process, các em cần phải cấu trúc các thông tin/ý của mình vào các đoạn văn trong bài một cách hợp lý, rõ ràng.
 • Tìm thông tin tương đồng :
 • Theo bố cục bài viết Task 1 phổ biến, chúng ta sẽ miêu tả chi tiết Process trong hai đoạn văn, do đó các em cần tìm ra hai nhóm thông tin tương đồng để nhóm chúng vào miêu tả trong từng đoạn.
 •  Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn qua
 • Process thứ 1 nhé: Ở đây chúng ta thấy sẽ có hai nhóm thông tin là:
 • • Quá trình mua và nhận hàng của khách hàng
 • • Quá trình nhận tiền của người bánVới hai nhóm thông tin trên, chúng ta sẽ miêu tả mỗi nhóm vào một đoạn văn chi tiết. Một đoạn sẽ miêu tả quá trình gửi yêu cầu cho đến khi nhận được hàng của khách hàng. Một đoạn sẽ miêu tả quá trình thanh toán cho đến khi người bán nhận được tiền.
 • Biểu đồ thứ 2 sẽ có 2 nhóm thông tin sau:
 • • Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu
 • • Chuẩn bị và công bố dự báo.
 • Bố cục dạng bài process diagram trong ielts writing task 1
 • Mặc dù khác về dạng câu hỏi nhưng chúng ta vẫn sử dụng bố cục chung của các bài Writing Task 1 là:
 • • Introduction
 • • Overview
 • • Detail 1
 • • Detail 2
 •  – Cách viết Overview:
 • + Vai trò của Overview là nêu ra cho người đọc nắm rõ được bức tranh tổng quan của Process.
 • +  Các em hãy sử dụng  1 – 2 câu cho phần này và phải làm sao để khi đọc chúng, giám khảo có thể hình dung ra được biểu đồ nói lên điều gì.Tùy theo từng quy trình và cách viết mà các em sẽ nêu những thông tin sau vào phần này:
 • • Kết quả của quy trình này là gì?
 • • Điểm bắt đầu và kết thúc?
 • • Có gì thay đổi trong quy trình này không?
 • • Quy trình có bao nhiêu giai đoạn?
 • • Các yếu tố liên quan trong quy trình?
 • Đây là một quy trình đơn giản theo một hướng hay là quy trình biến đổi nhiều hướng?Để hiểu rõ hơn các em xem Overview của từng quy trình ví dụ nhé:
 • Process ví dụ 1: We can see that it is a complex transaction with no fewer than five different parties involved and there are seven different steps until the merchant receives payment.Nêu lên số lượng yếu tố, số lượng giai đoạn và kết quả.
 • Process ví dụ 2: There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.Nêu lên điểm bắt đầu, số lượng giai đoạn và miêu tả sơ lược về quy trình.
 • Process ví dụ 3:

 • Overall, tadpoles, which emerge from eggs in the water, pass through a number of phases before going on to land and maturing into adult frogs.
 • Nêu lên sự biến đổi và kết quả của quy trình.
 • Miêu tả 2 đoạn chi tiết:Như bố cục bài viết nêu trên, chúng ta sẽ miêu tả chi tiết biểu đồ trong hai đoạn văn tiếp sau phần Overview. Nhiệm vụ của các em là phải làm sao để giám khảo có thể hiểu rõ được quy trình hoạt động của biểu đồ qua hai đoạn văn miêu tả chi tiết này. Theo mình cách tốt nhất là chúng ta hãy miêu tả từ giai đoạn bắt đầu rồi đến từng giai đoạn kế tiếp cho đến điểm kết thúc. Các em hãy sử dụng hai nhóm thông tin mà các em đã tìm ra như trên phần ‘Cấu trúc ý bài viết’ để viết, mỗi đoạn sẽ miêu tả một nhóm.Các em xem các cách viết cho 2 biểu đồ ví dụ ở trên để học hỏi nhé.
 • – Biểu đồ 1:The first step is that the customer offers to pay for the goods by credit card. At that point, the merchant has to request for the payment to be authorised by the credit card organisation, which must also request authorisation in turn from the consumer’s bank. Once that authorisation has been received, the merchant can then release the goods to the customer.The merchant, however, does not receive the money for the transaction until it has paid a fee to the credit card organisation. After that has been paid, the consumer’s issuing bank will transfer the money for the transaction to the merchant’s own bank, which will then credit the merchant’s bank account with the amount of the purchase less the credit card fee.
 • – Biểu đồ 2:Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.
 • Qua 2 ví dụ trên các em có thể thấy rõ tất cả các quy trình của biểu đồ và cách thức hoạt động của chúng phải không nào.
 • Các loại từ vựng và cụm từ sử dụng trong dạng bài process trong  writing task 1Không giống như dạng câu hỏi khác là miêu tả ‘trends’ hay ‘changes’, ở dạng câu hỏi này chúng ta sẽ miêu tả về quy trình hoạt động. Cụ thể là chúng ta sẽ miêu tả điều sẽ xẩy ra sau từng giai đoạn.
 • hai thể loại ngôn ngữ chính sử dụng là:
 • Từ nối chỉ thời gian – Time connectors: chúng ta sẽ phải sử dụng dạng từ ngữ này để miêu tả về sự tiếp nối trong quy trình (consequence)
 • To begin
 • Following this
 • Next
 • Then
 • After
 • After that
 • Before
 • Subsequently
 • Once
 • Finally
 • Thể bị động – Passive: khi làm dạng câu hỏi miêu tả quy trình, chúng ta thường tập trung vào các hoạt động (activities) chứ ít khi miêu tả đến người hay yếu tố thực hiện. Do đó thể bị động sẽ thường xuyên được sử dụng khi làm dạng câu hỏi này.Chúng ta xem lại một ví dụ ở trên xem câu bị động được sử dụng như thế nào nhé:
 • Ví dụ: Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.
 • Đó, chúng ta có thể thấy rằng hầu như ở giai đoạn nào cũng đều sử dụng thể bị động để miêu tả phải không nào. Và bây giờ nhiệm vụ của các em là phải nắm vững được cách sử dụng thể bị động để có thể làm tốt dạng câu hỏi này nhé.
 • Lưu ý về đa dạng ngôn ngữ:
 • – Chúng ta đã biết là để đạt được điểm cao trong thi viết thì không nên lặp đi lặp lại từ ngữ nào đó nhiều lần. Nhưng một điều cũng hết sức quan trọng là các em chỉ nên biến đổi từ ngữ khi chắc chắn là đúng, chứ không nên cố gắng biến đổi rồi lại thành sử dụng sai từ. Trong trường hợp bí từ, các em cũng có thể sử dụng chính những từ ngữ được cho trong biểu đồ nhưng biến thể nó đi để miêu tả.Ví dụ: ở biểu đồ 1 bước 2 có nêu là: “Authorisation requested” đã chuyển thành … for the payment to be authorised by….. trong bài viết.

Chúc các em luyện thi IELTS hiệu quả và đừng quên tham khảo các khóa IELTS cam kết đầu ra tại IBEST nhé

Tìm hiểu thêm tại: https://ibest.edu.vn/khoa-hoc/ielts/ielts-cam-ket.html Đăng ký kiểm tra trình độ và tư vấn miễn phí theo mẫu:

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest