[IBEST] IELTS SPEAKING TOPIC 1: PUNCTUATION

Cùng IBEST khám phá chủ đề IELTS Speaking về Punctuation nào !!!

PART 2

Đề bài: Describe a time you arrived early.

You should say:

 • What time you arrived
 • When it was
 • Why you need to arrive early
 • And explain how you felt about the result.

Câu trả lời mẫu

Last month I went to a concert in Ho Chi Minh city with my friends. It was the first show of the tour, performed by my favorite singer Ha Anh Tuan, and I did turn up in advance.

We took a flight there and arrived at the airport at about 3 o’clock in the afternoon, four hours earlier than the show time.The main reason we needed to set out very early is that we worried about being jammed on the way there. As we all know, this city is quite crowded and being stuck in traffic jam seems to be straightforward. Besides, it was a great chance for us to visit the nearby park. It was said that it was one of the largest parks in Ho Chi Minh city, where there are a variety of rare plants. Therefore, I turned up early and took time to have a one-hour visit to this park before enjoying the concert.

It was a great experience to arrive early for several reasons. Firstly, we had adequate spare time to stroll around this sprawling area, where we met a few interesting people and watched some busking. What made me excited was that we were even invited to join in. Secondly, over the course of getting around, we bought many special souvenirs for our friends and also painted a unique design on our face to show our enthusiasm and ardor to the coming concert.

All in all, I always think that arriving early or at least punctually is of benefit, and this situation is one telling example.

Từ vựng hay

 

In advance: Trước

 • Take a flight:Đi máy bay
 • Set out:Khởi hành
 • Be jammed:Bị tắc đường
 • Stuck in traffic jam:Bị kẹt xe
 • Straightforward:Dễ hiểu
 • Turn up:Xuất hiện
 • Stroll:Đi thăm thú
 • Sprawling area:Nơi lâu đời, rộng rãi
 • Busking:Người biểu diễn đường phố
 • Ardor:Nhiệt huyết
 • Punctually:Đúng giờ

Dịch nghĩa câu trả lời

Tháng trước tôi đã đến tham dự một buổi biểu diễn ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh với bạn của tôi. Đó là buổi đầu tiên của tour diễn và được trình diễn bởi Hà Anh Tuấn – ca sĩ yêu thích của tôi.

Chúng tôi đã bay đến đây và đến sân bay lúc 3 giờ chiều, 4 tiếng trước buổi biểu diễn. Lý do chính chúng tôi cần phải đi sớm mà sợ bị tắc đường trong khi đến đây. Như chúng ta đều biết đấy, đây là thành phố rất đông đúc và việc bị kẹt xe là rất dễ hiểu. Bên cạnh đó, đây còn là một cơ hội tốt để chúng tôi đi thăm công viên ở gần đó. Đó là công viên rộng rất ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà có rất nhiều loại thực vật quý hiếm được trồng. Chính vì vậy tôi đã đến sớm để có một chuyến thưởng ngoại ngắn khoảng 1 giờ trước khi vào thưởng thức concert.

Đó là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi khi đến sớm. Đầu tiên, chúng tôi có đủ thời gian để đi thăm thú thành phố rộng này, nơi chúng tôi gặp được những người rất thú vị và xem họ biểu diễn ở trên đường phố. Điều làm cho tôi hào hứng hơn mà chúng tôi cũng được tham dự vào buổi trình diễn của họ. Tiếp theo, trong khi đi dạo lòng vòng, chúng tôi cũng đã mua được những món đồ lưu niệm đặc biệt cho bạn bè và cũng giúp chúng tôi thể hiện được sự năng động và sự nhiệt huyết cho buổi biểu diễn ca nhạc sắp tới.

Tóm lại là tôi thấy rằng việc đến sớm hoặc ít nhất là đến đúng giờ thì luôn có lợi, và tình huống này là một ví dụ điển hình.

 PART 3 : 

Question 1: On what occasions should people arrive early?

Câu trả lời mẫu

In my opinion, people should be punctual when they have to attend special occasions such as job interviews, exams, or important conferences. It would ashamed to be late on these occasions, so it is better that people should arrive on time, except for emergency cases.

Từ vựng hay

 • Ashamed (adj): Xấu hổ
 • Punctual (adj): Đúng giờ

Dịch nghĩa câu trả lời

Theo tôi, mọi người nên theo đúng giờ khi họ phải tham dự những dịp đặc biệt như phỏng vấn việc làm, những kỳ thi hay hội nghị quan trọng. Nó sẽ thật xấu hổ khi đến muộn, vì vậy tốt hơn là mọi người nên tới đúng giờ, trừ trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Question 2: When do you think people should arrive on time?

Câu trả lời mẫu

People should be punctual to work or go to classes, things that they do on a regular basis in general. The reason is that it is unnecessary to be early, so people can make better use of their time rather than waiting for something to start.

 

Từ vựng hay

On a regular basis (adv): Thường ngày

Dịch nghĩa câu trả lời

Mọi người nên đến lớp hoặc đến văn phòng đúng giờ, nói chung là những việc mà họ làm thường xuyên. Họ không cần thiết phải đến sớm, vì vậy mọi người có thể sử dụng tốt hơn thời gian của họ thay vì chờ đợi một cái gì đó.

Question 3: Why do people need to be on time?

Câu trả lời mẫu

The main reason is that it will leave good impression on others that you are a disciplined and professional person. It also means that you respect them and this will allow you to earn love and respect from others in return.

Từ vựng hay

 • Disciplined (adj):Có kỷ luật
 • Professional (adj): Chuyên nghiệp

Dịch nghĩa câu trả lời

Lý do chính là nó sẽ tạo ấn tượng tốt với người khác rằng bạn là một người có kỷ luật và chuyên nghiệp. Nó cũng có nghĩa là bạn tôn trọng họ và điều này sẽ cho phép bạn dành lại được tình yêu và sự tôn trọng của người khác.

Question 4: Do you think it is a woman’s privilege to be late in your country?

Câu trả lời mẫu
No, I don’t think so. There is no gender-based privilege when it comes to punctuality in Vietnam. It doesn’t matter whether you are male or female, you must take the same responsibility for being on time. For instance, working mothers often take charge of many things including preparing meals in the morning, getting children off to school but they are still required to arrive at work at the same time as their male co-workers.

Từ vựng hay

 • Gender-based privilege (n.ph): Đặc quyền dựa trên giới tính
 • Working mothers (n.ph): Những người mẹ vừa phải đi làm vừa nuôi con
 • Co-worker (n): Bạn đồng nghiệp
 1. c) Dịch nghĩa câu trả lời

Không, tôi không nghĩ như vậy. Khi nói về việc đi đúng giờ ở Việt Nam, thì không có đặc quyền nào dựa trên giới tính cả. Cho dù bạn là con gái hay con trai thì bạn đều phải có trách nhiệm như nhau cho việc đến đúng giờ. Ví dụ như những bà mẹ đi làm thường phải chịu trách nhiệm cho nhiều việc bao gồm cả chuẩn bị bữa ăn vào buổi sáng, đưa con đến trường, nhưng họ vẫn được yêu cầu là phải đến nơi làm việc đúng giờ như những đồng nghiệp nam.

Question 5: Do you think doing nothing means a waste of time?

Câu trả lời mẫu
No, I don’t think that we have to be productive all the time. Once in a while, we should spare a little time for ourselves by kicking back on the bed and doing nothing. In a modern society, we constantly have to work against the clock to meet deadlines, so it is essential to take a break and recharge our battery, which positively impacts our health and work efficiency.

Từ vựng hay

 • Kick back(ph.v): Nằm dài
 • Work against the clock (idi): Làm việc chạy đua với thời gian

Các bạn hãy theo dõi page thường xuyên để có thể cập nhật những chủ đề hấp dẫn nhé

Chúc các em luyện thi IELTS hiệu quả và đừng quên tham khảo các khóa IELTS cam kết đầu ra tại IBEST nhé. Đăng ký kiểm tra trình độ và tư vấn miễn phí theo mẫu:

 

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest