[IBEST] 5 LỖI SAI NGỚ NGẨN KHI LÀM IELTS WRITING

IELTS Writing là phần thi khó lấy điểm nhất trong 4 kĩ năng, bên cạnh những tips writing IBEST đã chia sẻ, IBEST đã tổng hợp 5 lỗi sai đáng tiếc khi làm bài. Hầu hết những lỗi sai dưới đây đều xảy ra khi người viết chưa chuẩn bị outline kĩ trước khi viết. Hãy xem và rút kinh nghiệm nhé !

  1. Khái quát hóa (blanket generalization)

Ví dụ: “If a person has a university degree they will always achieve a good income.”

(Nếu một người có bằng đại học, người đó sẽ luôn có được một thu nhập tốt.)

Khái quát hóa xuất hiện khi người viết đưa ra một luận điểm chung chung về một điều gì đó hoặc không cẩn thận dùng các từ như “always” , “all” “every” mà không để ý rằng trường hợp nào cũng có ngoại lệ. Trong ví dụ trên, rõ ràng là không phải ‘all people’ có bằng đại học đều có thu nhập ổn định, Vậy còn với những sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc thì sao? Vậy còn những người bị mất tiền vì một lý do nào đó? Những người quyết định sẽ quyên góp hết số tiền của họ để đến sống tại một tu viện thì sao nhỉ? Câu này nên được viết thành ” if a person has a university degree, then they are more likely to achieve a good income.”

  1. Lỗi lặp (tautology)

Ví dụ: “Some people find it interesting to research the past of their family’s history.”

(Một số người thấy rằng việc tìm hiểu về quá khứ của lịch sử gia đình họ là rất thú vị.)

Lỗi lặp là khi người viết viết một ý những hai lần mà dùng những từ khác nhau, tức là họ đang sử dụng những từ không cần thiết. Trong ví dụ trên, ”the past of their family’s history” rõ ràng là một lỗi lặp bởi vì lịch sử luôn ở trong quá khứ! Bạn chỉ nên viết “their family history” hoặc ” their family’s past”.

  1. Lỗi tương phản (false antithesis)

Ví dụ: “The changes in the type of food that we eat nowadays have outweighed the drawbacks.”

(Những sự thay đổi về những loại thức ăn mà chúng ta ăn ngày nay vượt quá những hạn chế của nó.)

Lỗi tương phản xuất hiện khi người viết đang cố đưa ra một ý tương phản hoặc đối lập với một điều gì đó, những thực ra ý bạn đưa ra không hề đối lập chút nào. Nhiều khi trường hợp này xuất hiện khi người viết đang bác bỏ một ý tưởng bằng cách “X không đúng, Y mới là đúng”, trong khi Y không thực sự là một ý đối lập hoặc tương thích với X. Trong vài trường hợp, điều này sẽ làm hỏng toàn bộ bài luận dạng tranh luận (argumentative essay) của bạn, vì bạn không bác bỏ được ý kiến trái chiều một cách có hiệu quả.

Ví dụ trên là một trường hợp dễ nhận biết hơn nhiều và nó chỉ xuất hiện ở mức độ cấu trúc câu. “A change” không đối lập với “drawback” vì tất nhiên sự thay đổi có thể là tốt hoặc xấu. Câu này nên được viết lại thành “The advantages/ positive effects  of the changes in the food that we eat have outweighed the drawbacks”.

  1. Lỗi không phân biệt được sự thật hiển nhiên (fact) và quan điểm cá nhân (opinion)

Ví dụ: “It is claimed that many famous books are now available online.”

(Người ta cho rằng rất nhiều quyển sách nổi tiếng đều có sẵn trên mạng.)

Bài luận IELTS Writing Task 2 tất nhiên sẽ bao gồm cả quan điểm bạn đưa ra, nhưng nó cũng bao gồm các sự thật hiển nhiên bạn dùng để bảo vệ cho quan điểm của mình. Sự thật rằng rất nhiều quyển sách nổi tiếng đang có sẵn trên mạng có thể được sử dụng để hỗ trợ cho quan điểm của bạn rằng mạng Internet là một công cụ giáo dục tuyệt vời ( vì nó khiến cho nhiều người được tiếp xúc với các tác phẩm quan trọng hơn so với trước đây.

Câu trên đã gây lẫn lộn giữa sự thật hiển nhiên và quan điểm cá nhân khi viết rằng “It is claimed that…”, tức là người viết đang định tham khảo quan điểm của một ai đó, và sau đó chỉ đơn thuần đưa ra một sự thật hiển nhiên. Người viết cần bỏ đi phần “It is claimed that…” hoặc thay đổi cả câu để câu chỉ đưa ra quan điểm cá nhân.

  1. Lỗi không triển khai được từ khái quát (general) đến cụ thể (specific)

Ví dụ: “Many advertisements play on people’s  fears and anxieties in their attempt to make them part with their money. For example, people are more likely to buy a product if it they think it will make their lives safer.” (Rất nhiều quảng cáo đùa giỡn với nỗi sợ và nỗi lo lắng của mọi người để thu lợi nhận. Ví dụ, người ta có xu hướng mua một món hàng nếu họ nghĩ món hàng đó sẽ khiến cuộc sống của họ an toàn hơn.)

Đây thực ra là một lỗi lặp khi người viết đưa ra một ví dụ, nhưng thực ra không hề cân nhắc đến ví dụ đó và chỉ lặp lại một ý khái quát trong một cách viết khác. Trong ví dụ trên, câu thứ hai không phải là ví dụ vì nó không cụ thể hơn câu đầu. nó chỉ lặp lại một ý tưởng cũ (“plays upon people’s fears and anxieties ” = “people think it will make their lives safer”). Để đưa ra ví dụ, người viết cần nghĩ ra một sản phẩm cụ thể mà có thể được quảng cáo theo kiểu này và khiến người ta chi tiền, như kiểu ” For example, many people are persuaded to buy vitamin pills by advertisements which imply that they are necessary for health, when in fact these people would be be better off just making sure that they eat a healthy diet.”

Chúc các em luyện thi IELTS hiệu quả và đừng quên tham khảo các khóa IELTS cam kết đầu ra tại IBEST nhé. Đăng ký kiểm tra trình độ và tư vấn miễn phí theo mẫu:

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest