Lịch học

Đăng ký học ngay trong hè này để được miễn phí 1 khóa bổ trợ kỹ năng bất kỳ!!!

Đăng ký ngay TẠI ĐÂY

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 6

Số 5, Ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

STT

Tên lớpLịch họcKhai giảng

Thời lượng

Các lớp IELTS

1Way to IELTSTối T2, T6: 6h – 9hT660h
2IELTS HeadwayTối T2, T5: 6h – 9h12/6/201760h
3IELTS SuccessTối T3,T5 :6h -9hT660h
4IELTS MasteryT3,T5: 6h-9h Chiều CN 2h-5hT688h
5Special SpeakingT624h

Các khóa tiếng Anh tổng quát

1GE StarterTối T3,T5 :6h30 – 9hT648h
2GE ElementaryTối T4, T6 :6h30 -9h28/6/201760h
3GE Pre IntermediateTối T2,T4 :6h30 -9h26/6/201760h
4GE IntermediateTối T2,T5: 6h30-9h12/6/201760h

Các khóa TOEIC

1TOEIC 400 – 450Tối T3,T5 :6h30 – 9hT650h
2TOEIC 550 – 600Tối T4, T6 :6h30 -9hT650h
3TOEIC 750+Tối T3,T5 :6h30 -9hT650h

Các khóa bổ trợ 

1Writing BackgroundSáng CN: 9h -11h30T620h
2PronunciationSáng T7: 9h -11h30T620h
3CommunicationChiều CN : 2h-4h30T620h
4Speaking Topic BasedChiều T7 : 2h – 4h30T620h
5Listening & Reading for IELTSTối T5: 6h30 – 9hT620h

Cơ sở 25D Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Các lớp IELTS

1Way to IELTSTối T3, T5: 6h-9h15/6/201760h
2IELTS HeadwayTối T3, T6: 6h – 9hT660h
3IELTS SuccessTối T3, T5: 6 – 9hT660h
4IELTS MasteryT3, T5: 6h – 9h; sáng CN: 9am – 12pmT688h
5Special SpeakingChiều CN: 2h30 – 5hT624h
6IELTS Writing FoundationTối T4: 6 -9h. Chiều T7: 2 – 5hT636h

Các khóa tiếng Anh tổng quát

1GE StarterTối T2, T4: 6h30 – 9hT645h
2GE ElementaryTối T3, T6: 6h30 – 9hT660h
3GE Pre-IntermediateTối T4: 6h30 – 9h, CN: 2h – 4h30T660h
4GE IntermediateTối T3, T6: 6h30 – 9hT660h

Các khóa TOEIC

1TOEIC 400 – 450Tối T2, T4: 6h30 – 9hT650h
2TOEIC 550 – 600Tối T3, T6: 6h30 – 9hT650h
3TOEIC 750+Tối T2, T5: 6h30 – 9hT650h

Các khóa bổ trợ

1PronunciationTối T3: 6h30 – 9hT620h
2CommunicationChiều T7: 3h – 5:30hT620h
3Speaking Topics BasedChiều T7: 9h30 – 12hT620h
4Writing BackgroundSáng CN: 9:30 – 12hT620h
5Listening & Reading for IELTSChiều CN: 2 – 4h30T620h
Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest

Share This
LỊCH HỌC IBEST
KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IBEST
ĐĂNG KÝ HỌC IBEST