Giới thiệu về kỳ thi JETSET

 

1.JETSET là gì?

JETSET là từ viết tắt tiếng anh của Junior English Tests (JET) and Senior English Tests (SET)

Đó là:

-Bộ các tiêu chuẩn kỹ năng tiếng Anh cơ bản

– Bao gồm 7 cấp độ chứng chỉ riêng biệt (JETSET 1 – JETSET 7) phù hợp với nhiều đối tượng, nền tảng kiến thức khác nhau

-Phát triển và đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên dựa trên tiêu chuẩn Quốc tế ESOL bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết

2.Khung tham chiếu các chứng chỉ  Tiếng Anh quốc tế

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest