Giới thiệu về JETSET

Hệ thống khảo thí tiếng anh quốc tế JETSET
1. JETSET là gì?
JETSET là từ viết tắt tiếng anh của Junior English Tests (JET) and Senior English Tests (SET)
Đó là:
-Bộ các tiêu chuẩn kỹ năng tiếng Anh cơ bản
– Bao gồm 7 cấp độ chứng chỉ riêng biệt (JETSET 1 – JETSET 7) phù hợp với nhiều đối tượng, nền tảng kiến thức khác nhau
-Phát triển và đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên dựa trên tiêu chuẩn Quốc tế ESOL bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết

2. Khung tham chiếu các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

3. Lịch thi

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest