Kinh nghiệm luyện thi IELTS Speaking: Walking topic

IELTS Speaking là một trong những phần thi mà nhiều học viên lo ngại trong bài thi IELTS. Trong bài viết ngày hôm nay IBEST sẽ chia sẻ với các bạn một vài ví dụ về IELTS Speaking part 1 và kinh nghiệm luyện thi IELTS Speaking đạt kết quả cao

Chủ đề Walking (Đi bộ) – Phần một của bài thi Nói

Đây là một chủ đề mới xuất hiện trong hai tháng trở lại đây, chưa từng gặp trong bài thi IELTS và rất có khả năng gặp phải trong bài thi sau này.

Các câu hỏi và gợi ý câu trả lời

Do you like walking? (Why?/Why not?)
No, I don’t. Not really. I think it’s a bit boring to be honest with you.

How often do you go walking?
I try to avoid walking so probably only once a week or something like that.

Where do you walk?
I don’t walk in any particularly place. I just walk to meet my friends at the shopping mall at the weekend.

Did you walk a lot when you were a child?
Yes, I did. I think that’s why I don’t like it now. I lived in the countryside then and I had to walk to school everyday. It took me about 1 hour to get there. I was always so tired. If my parents had had the money, they’d probably have got a car to drive me but we didn’t have the money in those days. So now I hate walking.

What do you think are the benefits of walking?
I suppose walking does have a few benefits. I think the main one is probably health. When people walk they exercises their muscles and this helps their blood circulation improve. I think that’s probably why so many old people enjoy walking, particularly in the park in the mornings. I reckon the other advantage is for pleasure. Although I don’t like it, I know many people do. They love going to parks, on nature walks or even hiking into the mountains with friends or family.

Kinh nghiệm luyện thi IELTS Speaking đạt kết quả cao

Trên đây là gợi ý về cách trả lời các câu hỏi. Đừng cố học thuộc chúng bởi giám khảo chấm thi IELTS sẽ dễ dàng nhận ra ngôn ngữ đã được ghi nhớ.

Bạn có thể thấy rằng các câu hỏi đơn giản thường yêu cầu các câu trả lời tương ứng. Với những câu hỏi cơ bản, không nên phức tạp hóa câu trả lời để cố đẩy lên điểm số cao, điều đó sẽ gây ra cảm giác không tự nhiên và mang tính chất ghi nhớ.

Với câu số 4, hãy xem có bao nhiêu thì (tenses) được sử dụng và bạn có thể sử dụng thêm các cấu trúc khác như Câu điều kiện để nâng cao điểm số bằng việc sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt. (câu tiếng anh có lỗi: Can you notice/see how many tenses…)

Từ vựng hữu ích

To stroll (đi bộ chậm rãi và thoải mái, đi dạo, tản bộ), To Power Walking (bài tập thể dục cường độ mạnh phổ biến ở phương Tây), To Wander (đi không có mục đích hay định hướng, đi thơ thẩn, lang thang), Window Shopping (danh từ) (đi bộ và ngắm đồ qua cửa kính của các cửa hàng).

Chúc các bạn làm bài thi IELTS hiệu quả.

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest