TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ THẢM HỌA – THIÊN TAI (NATURAL DISASTERS)

Mấy hôm nay hẳn các bạn đã nghe rất nhiều về siêu bão Irma rồi đúng không. Đây cũng là chủ đề từ vựng cực kỳ phổ biến trong IELTS. Hôm nay hãy cùng IBEST điểm qua 25 từ vựng tiếng Anh về thảm họa – thiên tai nhé!

 1. Tsunami or Tidal wave (n): Sóng thần.
 2. Earthquake (n): Động đất.
 3. Aftershock (n): Dư chấn.
 4. Volcanic eruption (n): sự phun trào núi lửa.
 5. Flood (n): Lũ lụt.
 6. Drought (n): Hạn hán.
 7. Famine (n): Nạn đói.
 8. Avalanche (n): Tuyết lở.
 9. Blizzard (n): Bão tuyết.
 10. Landfall (n): lở đất
 11. Tornado (n): Lốc xoáy.
 12. Wildfire / Forest fire (n): Cháy rừng.
 13. Hurricane (n): Bão lớn, siêu bão
 14. The hurricane center forecast: Trung tâm dự báo bão
 15. Formidable storm: cơn bão khủng khiếp
 16. Devastate (v): Phá hoại, tàn phá
 17. Evacuation (n): sự sơ tán, tản cư
 18. Evacuate (v): di tản, sơ tán
 19. Rip through (v) đổi bộ
 20. Catastrophic (adj): thảm khốc
 21. Nationwide (adj & adv): phạm vi cả nước
 22. Substantial damage: thiệt hại đáng kể
 23. Precaution (n) sự đề phòng
 24. Withstand sth (v): chịu được cái gì
 25. The scope of the destruction: phạm vi phá hủy

Và đừng quên tham khảo các khóa học tại IBEST nhé:

– Tiếng Anh giao tiếp tổng quát: https://ibest.edu.vn/khoa-hoc/ielts
– Các khóa IELTS: https://ibest.edu.vn/khoa-hoc/general-english
– Các khóa TOEIC: http://ibest.edu.vn/khoa-hoc/toeic

 

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest