ENGLISH TIPS: NHỮNG TỪ HAY NHẦM LẪN (PHẦN 1)

Trong quá trình học và giao tiếp tiếng Anh, hẳn các bạn đã gặp phải vô số trường hợp các từ khác nhau nhưng lại có ý nghĩa tương đối giống nhau. Những từ này khiến bạn không biết sử dụng chúng sao cho đúng. Hãy cùng theo dõi chuỗi chia sẻ của IBEST về cách phân biệt những từ hay bị dùng nhầm với nhau và một số ví dụ liên quan nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu một loại từ rất quen thuộc “NÓI”: say, tell, talk và speak.

*** SAY:

– Trường hợp sử dụng: kể đến người nói và thông tin đưa ra.

– Cấu trúc: say sb do something

Ví dụ: He said he loved Vietnamese food.

CHÚ Ý: từ “say” chỉ có duy nhất một giới từ là “to” thôi nhé. Ví dụ: He said to me that he loved Vietnamese food. Nhưng thường người bản ngữ sẽ không đề cập đến người nghe, nên hay hơn là “He said he loved Vietnamese food”.

*** TELL:

– Trường hợp sử dụng: kể đến người nói, người nghe và thông tin đưa ra.

– Cấu trúc: Tell sb do something/ tell sb to do something/ tell sb about sth

Ví dụ:

– He told me he loved Vietnamese food.

– Please tell him to call me back

– He told me about the bad news.

*** TALK

– Trường hợp sử dụng: nói về chủ đề chung của cả hai người

– Cấu trúc: Talk about something/ talk to sb

Ví dụ:

– We talked about Dota 2.

– I and Minh talk to each other about the English test.

*** SPEAK

– Trường hợp sử dụng: nói về ngôn ngữ, phát biểu, lời nói ra (chỉ một phía)

– Cấu trúc: speak something, speak to/ with sb

Ví dụ:

– We spoke English.

– I need to speak to the manager.

Hy vọng những gợi ý nhỏ này sẽ giúp bạn phân biệt được các từ đồng nghĩa và không bao giờ mắc lỗi! 😀

IBEST TEAM!

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest