Các linking words trong IELTS Speaking (phần 2)

Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu các từ nối có thể sử dụng trong bài Nói của mình rồi. Bây giờ thì cùng thực hành với những từ đó nhé.

Xem thêm các linking words trong Speaking tại : https://ibest.edu.vn/ielts-tips/cac-linking-words-trong-ielts-speaking-phan-1.html

Đầu tiên hãy đọc các ví dụ dưới đây và cùng xem họ sử dụng các từ nối như thế nào nhé.

1. Do you eat much fruit?

2. Yes, I do. I love tropical fruit like mangoes and pineapples.

-> Đây là câu đời thường nên chúng ta sử dụng từ “like” cho tự nhiên và thoải mái. Không nên dùng “for example” hoặc “for instance” vì nó thường mang tính formal và thường được sử dụng cho các vấn đề xã hội.

1. Do you think fast food is bad?

A.Yes, I do. If it is eaten too often, it can cause problem such as heart disease or diabetes. Also, it can lead to weight problems which are really common nowadays.

-> Bạn có thể sử dụng “such as” hoặc “for example” trong trường hợp này bởi chủ đề mang hơi hướm nghiêm túc. Hãy nhớ chúng ta không sử dụng các từ như “furthermore”, “in addition” trong khi nói tiếng Anh nhé mà thay vào đó là các từ như “also” và “and”.

1. Do children play similar games today that they played in the past?

2. No, I don’t think they do. Before, children used to play simple games like hide and seek or they used to play with simple handmade toys. But, these days, kids tend to prefer computer games and their toys are battery operated.

-> Trong câu trả lời, chúng ta có thể thấy họ sử dụng các cụm từ chỉ thời gian như “before”, these days” để diễn cả các thì hiện tại và quá khứ. Ngoài ra, họ còn dùng cả từ “like”. Đây là từ rất phổ biến trong văn nói tiếng Anh, nó có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có cảm giác mất tự nhiên. Câu trả lời này cũng có cả từ nối chỉ ý đối lập như “But”. Giống “like”, “but” cũng là từ dùng rất phổ biến trong Speaking và có thể được lặp lại nhiều lần.

IBEST Team!

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest