Các linking words trong IELTS Speaking (phần 1)

Một trong những tiêu chí để đánh giá bài Nói của bạn đó là việc bạn có biết cách sử dụng linh hoạt và phù hợp các từ nối hay không. Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Việc sử dụng các từ nối đơn giản và các cụm từ thông dụng sẽ giúp giám thị dễ dàng theo dõi câu chuyện của bạn và làm bài Nói mượt mà, liên kết hơn. Sau đây, IBEST sẽ tổng hợp giúp bạn một vài từ nối và các dấu hiệu nhận biết đơn giản, informal để bạn có thể ứng biến khi nói nhé.

Thêm thông tin

– and

– also

– as well as

– another reason is

Cụm từ chỉ thời gian

Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu nhận biết để người nghe biết được bạn đang nói đến hiện tại, tương lai hay quá khứ.

– Now – in the past

– at the moment – before

– at present – then

– right now – at that time

– these days – years ago

– nowadays – when I was younger

Thể hiện ý tưởng

– I think one important thing is

– I guess one difference is

– I suppose the main difference between X and Y is

Nhân quả

– I guess it’s because

– The main reason is

– It was caused by

– Because

– I suppose the best way to deal with this problem is

– I reckon the only answer is to

– The best way to solve this is

Đưa ra ví dụ

– For example

– For instance

– Such as

– Like (common, natural but can’t be used in IELTS Writing)

Làm rõ một vấn đề nào đó

Các cụm từ này sẽ giúp bạn làm rõ ý và nếu như bạn đang đi sai hướng thì có thể dùng nó để quay trở lại nhé.

– What I means is

– What I want to say is

– As I was saying

Mệnh đề nhượng bộ, đối lập

– But

– On the other hand

– While

– Although

– or

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest