Luyện thi IELTS Writing: Maps Vocabulary

Bài học này cung cấp vốn từ vựng phong phú, đa dạng để giúp cho thí sinh hoàn thành IELTS Writing về phân tích bảng, biểu đồ. Bài học sẽ đem đến cho các học viên các từ vựng chuyên dụng cũng như các từ vựng chuyên môn đem lại điểm cao trong các cấu trúc câu phong phú.

Clip giúp cho các học viên đang luyện tthi IELTS. Vốn từ vựng có thể được sử dụng trong phần thi Nghe bảng, biểu và ngay cả bài thi Nói để miêu tả nơi chốn.

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest