Luyện thi IELTS Speaking: Chủ đề Màu sắc (part 2)

Đây là phần 2 trong số các clip cung cấp rất nhiều vốn từ vựng và ý tưởng về chủ đề màu sắc giúp học viên thành công trong quá trình luyện thi IELTS. Học viên được khuyến khích xem phần 1 trước khi xem clip này để nâng cao vốn từ vựng và tìm hiểu thêm về các câu trả lời mẫu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chuỗi bài giảng tiếng anh online trong chương trình học tiếng anh trực tuyến tại ĐÂY

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest