Luyện thi IELTS Speaking: Chủ đề Màu sắc (part 1)

Chủ đề Màu sắc vẫn thường được coi là một chủ đề dễ đối với phần Speaking, nhưng làm thế nào để có thể cải thiện chủ đề này thành một chủ đề hấp dẫn đối với giám khảo?. Bài học không chỉ cung cấp đến học viên vốn từ vựng hiếm gặp mà còn cả những ví dụ cũng như những kỹ thuật trả bài cho phần Speaking part 1. Tất cả những học viên đang luyện thi IELTS đều nên xem bài học này để học được cách sử dụng vốn từ vựng linh hoạt và cách trả lời để dành điểm cao.

Bạn có thể theo dõi các bài học tiếng anh online/ luyện thi IELTS trực tuyến tại ĐÂY

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest