IELTS Speaking tips : Chunking

Clip là một trong những bài học bổ ích giúp các bạn học viên hiểu biết thêm và phát triển các kỹ năng IELTS.

Clip hướng dẫn các bạn trình bày bài thi speaking một cách tự nhiên, dễ hiểu, tập trung vào những thông tin quan trọng.

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest