Các chính sách của IBEST

1. Quy chế thu học phí

 • Học viên có thể đóng học phí qua các hình thức: tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ.
 • Học viên phải đóng đủ học phí trước tối thiểu 03 ngày đối với các khóa public và 5 ngày đối với các khóa private khi khóa học bắt đầu.
 • Học viên có thể đóng đủ học phí 01 lần duy nhất trước khi khóa học bắt đầu hoặc đóng đủ học phí trong tối đa 02 lần. Trường hợp học viên đóng học phí thành 02 lần, lần đóng học phí thứ 2 phải hoàn thành trước tối thiếu 03 ngày khi khóa học bắt đầu.
 • Học viên không đóng đủ học phí trước khi khóa học bắt đầu sẽ không được xếp lớp. Sau khi học viên đã đóng đủ học phí, trung tâm sẽ sắp xếp thời gian học phù hợp cho học viên.

2. Quy chế hoãn, bảo lưu khóa học:

2.1 Điều khoản chung:

 • Thời gian tối đa để bảo lưu khóa học là 03 tháng đối với các khóa tiếng Anh tổng quát và 04 tháng đối với các khóa IELTS.
 • Học viên chỉ được bảo lưu 01 lần cho 01 khóa học đã đăng ký. Hết thời hạn bảo lưu, IBEST sẽ có thông báo đến học viên về việc quay lại học, học viên được gia hạn thêm 20 ngày kể từ ngày hết hạn bảo lưu để đăng ký học lại. Quá thời hạn trên, nếu IBEST không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ học viên bằng văn bản (không chấp nhận hình thức thông báo qua điện thoại, mạng xã hội) thì coi như học viên không tiếp tục học tại IBEST và học viên sẽ không được hoàn lại tiền học đã đóng.
 • Trong thời gian bảo lưu, nếu IBEST có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới chương trình học hoặc học phí của khóa học, IBEST có trách nhiệm thông báo tới học viên và hướng dẫn học viên về các nội dung thay đổi. Trường hợp tăng hoặc giảm học phí, IBEST sẽ hoàn trả hoặc thu thêm phần chênh lệch giữa học phí cũ và học phí mới.
 • Nếu học viên muốn thay đổi khóa học sau khi bảo lưu, học viên sẽ điền mẫu xin thay đổi khóa học do IBEST cung cấp. Căn cứ đơn xin, IBEST sẽ hoàn trả hoặc thu thêm khoản tiền học phí chênh lệch của 02 khóa học này.
 • Đối với các trường hợp bất khả kháng như học viên đang trong thời gian nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, bệnh tật, phục hồi chấn thương, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt học viên phải cung cấp chứng thực từ bệnh viện, trung tâm y tế có thẩm quyền, xác nhận của bác sỹ về chế độ nghỉ ngơi của bệnh nhân cho IBEST trong thời gian 20 ngày kể từ khi hết hạn bảo lưu. IBEST sẽ căn cứ vào các chứng từ này để đưa ra quyết định tiếp tục gia hạn bảo lưu khóa học cho học viên. Trong mọi trường hợp, IBEST sẽ không hoàn trả lại học phí cho học viên trừ trường hợp học viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt.

2.2 Trường hợp khóa học chưa bắt đầu:

2.2.1 Trường hợp học viên đã đóng đủ học phí nhưng vì lý do cá nhân mà không thể học được thì học viên có thể xin hoãn, bảo lưu học phí để học khóa sau.

 • Học viên phải điền vào mẫu xin hoãn, bảo lưu học phí do IBEST cung cấp để làm căn cứ bảo lưu khóa học.
 • Học viên không phải đóng phí bảo lưu.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

2.2.2 Trường hợp học viên chưa đóng đủ học phí nhưng vì lý do cá nhân mà không thể học được thì học viên có thể xin hoãn, bảo lưu học phí để học khóa sau:

 • Học viên phải đóng đầy đủ học phí của khóa học đã đăng ký để đảm bảo việc xây dựng, sắp xếp kế hoạch giảng dạy của IBEST đến các học viên được thực hiện tốt nhất.
 • Học viên phải điền vào mẫu xin hoãn, bảo lưu học phí do IBEST cung cấp để làm căn cứ bảo lưu khóa học.
 • Học viên không phải đóng phí bảo lưu.
 • Trường hợp học viên chưa đóng đủ học phí, nhưng tự ý nghỉ thì IBEST sẽ không hoàn trả lại học phí đã đóng và coi như học viên đơn phương hủy khóa học.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

2.3 Trường hợp khóa học đã bắt đầu:

 • Học viên chỉ được bảo lưu khi khóa học mới diễn ra được 1/3 (một phần ba). Nếu số buổi học đã diễn ra quá số buổi nêu trên thì học viên sẽ không được đăng ký bảo lưu. Nếu học viên tự ý rời khóa học, học viên được coi như đã đơn phương kết thúc khóa học và IBEST sẽ không hoàn trả lại học phí.
 • Đối với học viên đủ điều kiện bảo lưu, học viên điền vào mẫu bảo lưu do IBEST cung cấp làm căn cứ bảo lưu khóa học.
 • Học viên phải đóng phí bảo lưu bằng 20% giá trị gốc của khóa học.
 • Số tiền còn lại của khóa học sẽ được IBEST xác nhận bằng văn bản với học viên làm căn cứ để sắp xếp lịch học cho học viên khi thời hạn bảo lưu kết thúc.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

3. Quy chế chuyển nhượng học phí:

 • Chuyển nhượng học phí chỉ được áp dụng khi khóa học chưa bắt đầu.
 • Học viên được nhận học phí chuyển nhượng và học viên chuyển nhượng học phí phải cùng ký vào mẫu biên bản chuyển nhượng học phí do IBEST cung cấp.
 • Học viên chỉ được chuyển nhượng 01 lần/ 01 khóa học.
 • Học viên nhận được khóa học chuyển nhượng có thời hạn 03 tháng để đăng ký lớp học phù hợp với bản thân. Quá thời hạn nêu trên mà học viên không đăng ký khóa học, thì IBEST sẽ không hoàn trả lại tiền học phí. Nếu học viên muốn đăng ký học tại IBEST sau thời gian nêu trên, học viên sẽ phải đóng học phí mới.
 • Học viên nhận học phí được chuyển nhượng phải đóng phí quản lý hành chính tại thời điểm ký biên bản chuyển nhượng, mức phí chuyển nhượng: 500.000 VNĐ.
 • Sau khi nhận học phí chuyển nhượng, học viên có thể đăng ký khóa học với mức học phí tương ứng, thấp hơn hoặc cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận. Trường hợp học viên đăng ký khóa học có mức học phí thấp hơn hoặc bằng mức học phí chuyển nhượng đã nhận, IBEST sẽ không hoàn trả lại tiền học phí chênh lệch và học viên không được nhận thêm bất kỳ hình thức khuyến mại nào. Trường hợp học viên đăng ký khóa học có mức học phí cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận, học viên phải đóng thêm phần chênh lệch học phí và được miễn phí quản lý hành chính 500.000 VNĐ.

4. Quy chế hoàn học phí:

4.1 Trường hợp khóa học chưa bắt đầu:

 • IBEST không mở được khóa học theo lịch dự kiến ban đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày học viên đóng tiền học phí, nếu học viên muốn hủy khóa học, IBEST sẽ hoàn lại học phí và không thu phí dịch vụ.
 • Vì lý do cá nhân mà học viên không thể tiếp tục khóa học tại IBEST, học viên có thể đề nghị bảo lưu khóa học hoặc hủy khóa học.
 • Trường hợp hủy khóa học, học viên phải điền mẫu xin thôi học do IBEST cung cấp.
 • Khi hủy khóa học, học viên phải đóng phí dịch vụ khóa học với số tiền là: 20% tổng học phí gốc của khóa học đó. IBEST sẽ căn cứ số tiền học viên đã đóng để hoàn trả hoặc thu thêm phần chênh lệch giữa số tiền đã đóng cho IBEST và tiền phí hủy khóa học.

4.2 Trường hợp khóa học đã bắt đầu:

– Học viên sẽ được hoàn học phí theo một trong các trường hợp sau:

 • Học viên không thể tiếp tục học do các nguyên nhân bất khả kháng như mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt có chỉ định của bác sỹ. Do thiên tai, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến tài chính của học viên khiến học viên không thể tiếp tục học.
 • Học viên được hủy khi khóa học đã diễn ra được 1/6 (một phần sáu) thời gian. Nếu khóa học diễn ra quá số buổi nêu trên, học viên sẽ không được hủy khóa học mà phải chuyển sang chế độ bảo lưu học phí.

Trong cả 02 trường hợp trên, học viên đều phải có thông báo với IBEST bằng văn bản (không chấp nhận các thông báo qua điện thoại, mạng xã hội).

Các trường hợp khác, học viên không được hoàn trả học phí, mà sẽ được IBEST chuyển sang chế độ bảo lưu học phí.

– Thủ tục hoàn học phí:

 • Trường hợp học viên đủ điều kiện hoàn học phí, học viên phải điền mẫu xin thôi học do IBEST cung cấp.
 • Khi hủy khóa học, học viên phải đóng phí dịch vụ khóa học với số tiền là: 20% tổng học phí gốc của khóa học đó. IBEST sẽ hoàn trả lại số tiền cho học viên sau khi trừ đi số tiền tương ứng số buổi học mà học viên đã học và phí dịch vụ khóa học.
Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest